Wie zijn wij

NMD Foundation is er om samen te werken aan een toekomst waarin de goede boodschap van de Schepper iedereen aanspreekt. De missie van onze stichting is om mensen aan te moedigen tot goede doelen zoals het openen van waterputten, zodat we mensen in arme landen kunnen helpen. Respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen zijn de opvattingen van onze stichting.

Onze Activiteiten

Water Projecten

Stichting Darulaceze voert wereldwijd projecten uit om de leefomstandigheden van de armen te verbeteren. In dat kader hebben we in verschillende landen waterputten geopend in regio’s waar men geen toegang had tot schoon drinkwater. Inmiddels hebben we duizenden mensen voorzien van schoon water.

Qurban Projecten

Jaarlijks organiseert Stichting Darulaceze de Qurban project om de allerarmsten (die geen of te weinig geld hebben om een offer te kopen) een mooi Offerfeest te bezorgen.

Tijdens Eid-ul-Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen worden de offers geslacht, waarna het geofferde vlees wordt verdeeld onder de begunstigden. Stichting Darulaceze voert dit project in Kameroen, Oeganda, Ghana en Cad uit.

Daarnaast wordt de hele jaar door ook donaties ontvangen voor offers met de intentie zoals; wajib, adak, aqiqa, shokr en shifa.

Kleding Projecten

Elke jaar op suikerfeest & offerfeest voeren we als Stichting Darulaceze een campagne uit om kleding uit te delen in behoeftige locaties zoals Afrika.

Voedsel Projecten

Heel de jaar door ontvangen wij als Stichting Darulaceze donaties voor voedselpakketten die we in Afrika delen met de behoeftige en de armen mensen. Vooral in de maand Ramadan wordt er 30 dagen lang elke ochtend en avond voedselpakketten uitgedeeld.