Offer

Profeet Ibrahim (VZMH) was geslaagd voor de ultieme test – hij was bereid op te geven waar hij het meest van hield omwille van Allah (SWT). Het is om deze reden dat we zijn offer herdenken door een dier (een schaap, geit of koe) aan te bieden voor de slacht en een deel van zijn vlees te delen met de behoeftigen.

Nadat de offers in Afrika zijn geslacht, sturen we de video’s via WhatsApp.

Hoe bereikt mijn offer Afrika?
  1. Een offer donatie kan volgens ons website of telefonisch.
  2. Telefonisch of per mail krijgt u een bevestiging.
  3. Uw offer wordt in Afrika geslacht op een locatie waar er behoefte/armoede is.
  4. Nadat uw offer is geslacht krijgt u per WhatsApp de video doorgestuurd.
  5. Het vlees wordt verdeeld naar de arme mensen.
Wanneer wordt mijn offer geslacht?
We slachten uw offer in behoeftige landen in Afrika binnen 1-2 dagen en versturen we de video via whatsapp. We kunnen zelfs uw noodoffer op dezelfde dag snijden.