Çalışma Programı 2022-2028

1. Misyon ve vizyon

1.1 Tanıtım Darülaceze Vakfı, kalkınma işbirliğine odaklanan ve otuzdan fazla ülkede projeler yürüten bir kuruluştur. Kurumun projeleri, ihtiyaç sahibi insanların yaşamlarını iyileştirmeyi ve insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Darülaceze Vakfı bir kuruluş olarak, değişen dünyada değişmeyen değerleri ve normları canlı tutma görevini üstlenmektedir. Kuruluş bu projeleri gerçekleştirirken ırk, cinsiyet ve din ayrımı yapmaz.

1.2 Hedefler Darülaceze Vakfı aşağıdaki amaçları gerçekleştirmektedir:

• Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması;

• Gelişmekte olan ülkelerdeki insanların durumuna dikkat çekmek için destek yaratmak ve toplum bilinci üzerinde çalışmak

• Gelişmekte olan ülkelerdeki toplulukların refah düzeyini artırmak;

• Evrensel insani değerleri korumak için topluma meydan okumak. Kuruluş, yukarıdaki hedeflere şu yollarla ulaşmayı amaçlamaktadır:

• Savaş veya doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahiplerine, kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için yaşamlarında bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak;

• Mümkün olduğunca çok sayıda mağdura yardım etmek ve onların hem maddi hem de manevi zararlarını sınırlamak için bu alanlara etkili bir şekilde ulaşın;

• Dayanışma alanında dünya lideri olmak, ülkeler ve kuruluşlar arasında işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmek ve gönüllüleri ile Hollanda toplumu arasında farkındalık yaratmak.

1.3 Özellikler Kuruluş, aşağıdaki özelliklerde diğer kuruluşlardan farklıdır:

• Gelişmekte olan ülkelerde, yerel ortak kuruluşlarla işbirliği içinde Darülaceze Vakfı’ndan uzmanlar tarafından kolaylaştırılan güçlü ağlar;

• Proje geliştirme ve bunları gerçekleştirmenin profesyonel yolu;

• Rakamları, finansı, belgeleri vb. görüntülerken şeffaflık;

• Dini ve siyasi kuruluşlar gibi üçüncü şahıslardan bağımsız;

• Kuruluşun birlikte projeler gerçekleştirmesini sağlayan bağışçılar ve gönüllülerle işbirliği;

• Genellikle gönüllülerine yeni gelişmeler ve bilgiler sağlayan, ülke çapında oldukça organize bir organizasyon.

2. Faaliyetler Kuruluşun

faaliyetleri 10 ana kategoriye ayrılabilir:

• Sosyal Destek Projeleri

• Eğitim projeleri

• Gıda projeleri

• Yetim Projeler

• Su projeleri

• Sağlık projeleri

• Tarım projeleri

• Acil yardım projeleri

2.1 Projeler

• Sosyal destek projeleri: Sosyal destek projeleri yoksullara, yetimlere, dullara, sokak çocuklarına, evsizlere, hastalara ve mültecilere maddi destek sağlamaktadır. Bu, mikro kredi, barınak, yiyecek ve su temini, giyim, tarım ve genç ağaçlar ve hayvanlar gibi hayvancılık destekleri gibi çeşitli şekillerde olabilir.

• Eğitim projeleri: Darülaceze Vakfı’nın önemli odak alanlarından biri de eğitimdir. Çocukların ve gençlerin, ülkelerinin ve özellikle yakın yaşam ortamlarının geleceği için çalışabilmeleri için eğitim olanaklarına ve fırsatlarına yatırım yapıyoruz. Ayrıca gençlik yıllarının ilk yıllarında büyük şehirlere taşınma ihtiyacı duymamaları için yaşadıkları çevrede eğitim fırsatlarının ve olanaklarının yaratılmasını çok önemli buluyoruz. Bu yöntemle bilgiyi, gelişmenin az olduğu uzak habitatlara aktarıyor ve yakın bölgelerdeki çocukların ve gençlerin de yararlanabileceği sürdürülebilir bir altyapı oluşturuyoruz. Bu, uzak bölgelerin genel gelişimine fayda sağlar. Bunu okullar inşa ederek, öğrenme materyalleri satın alarak, çocuklar için kıyafet alarak, hijyen ve sağlığa dikkat ederek, çocuklara yiyecek sağlayarak başarıyoruz.

• Gıda projeleri Diğerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler’den gelen raporlar, gıdanın dünyada giderek artan bir sorun olduğunu gösteriyor. Bir yanda gıda kıtlığı nedeniyle (özellikle çocuklar arasında) ölümler yaşanırken, diğer yanda ise tüm sonuçlarıyla birlikte büyük gıda israfı ve obezite yaşanmaktadır. Dolayısıyla dünyada gıda tüketiminde büyük bir dengesizlik var. Darülaceze Vakfı, yerel ortaklarla işbirliği içinde gıda projeleri gerçekleştirmektedir. Gıda projelerimiz yapısal gıda sıkıntısı olan bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Projelerimizin uygulanmasına mümkün olduğunca yerel halkı, girişimcileri dahil eder ve yerel ürünleri kullanırız.

• Yetim Projeler Şiddet, (yerel) çatışmalar, savaşlar ve doğal afetler sonucunda birçok çocuk anne ve babasını kaybederek hayatta yalnız kalır. Dünya çapında güvenli bir yaşam ortamına ihtiyaç duyan milyonlarca yetim var. Darülaceze Vakfı olarak gelişmekte olan ülkelerdeki ortaklarımız ve bağışçılarımız aracılığıyla binlerce yetime destek oluyoruz. Bunu yetimhaneler kurarak yapıyoruz, yetimin kaldığı aileye aylık belli bir miktar veriyoruz. Yetimlerin detayları her yıl güncellenmektedir.

• Su projeleri Birleşmiş Milletler verileri, giderek artan sayıda insanın temiz içme suyuna erişiminin olmadığını gösteriyor. Darülaceze Vakfı, temiz içme suyunun pompalandığı 3’ten fazla ülkede çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Yerel nüfusa ve özellikle çocuklara temiz içme suyu sağlanması, özellikle çocuklar arasında bulaşıcı hastalıkların azalmasına yol açmaktadır.

• Sağlık projeleri: Sağlıklı olmak büyük bir varlıktır. Darülaceze Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerde sağlık alanında çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Hastane ve/veya sağlık merkezlerindeki tedavilere destek, ilaç temini, katarakt cerrahisi organizasyonu, ağız ve diş bakımı gibi.

• Tarım projeleri Darülaceze Vakfı, çeşitli ülkelerdeki ortaklarıyla birlikte tarım alanında çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Yerel nüfus, bir projenin genel sürecine aktif olarak katılır. Yani yerel halk, kendi gıda tedarikini sağlayan ve yerel pazarlarda ürün satarak aile gelirini sağlayan böyle bir sürecin nasıl kurulduğunu uzmanların rehberliğinde uygulamalı olarak öğrenir.

• Acil yardım projeleri: Darülaceze Vakfı, sağlam altyapısı ve gelişmekte olan ülkelerdeki bölgeleri iyi tanıyan ortakları sayesinde, her türlü ve büyüklükteki bir afet sonucunda bölgeye gerekli yardımları hızlı bir şekilde sağlayabilmektedir. Bu, bir yemek programı düzenlemeyi, temiz içme suyu sağlamayı, ilaç sağlamayı, kurbanlar için çadır kurmayı, kış yardımı sağlamayı vb. içerebilir.

2.1.1 Oluşum

Darülaceze Vakfı’nın gelişmekte olan ülkelerde birçok projesi bulunmaktadır. Bu projeler iki şekilde geliştirilmektedir:

• Darülaceze Vakfı’nın Talebi: Bir kuruluş olarak Darülaceze Vakfı, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul insanlara yardım etmek için zaman zaman kendi projelerini geliştirir. Ayrıca bazı durumlarda bağışçılardan proje teklifleri alıyoruz. Bu projeler talep ve arz oranını karşılarsa, onlar da gerçekleştirilebilir. Ancak, bu çok sık olmaz. Genel olarak, kuruluşun kendisi projeler hakkında sorular sorar. Bu, bize tavsiyelerde bulunan yerel kuruluşların bilgi ve deneyimleriyle bağlantılı olarak genellikle daha pratiktir.

• Yerel ortak(lar)dan talep: bazı durumlarda yerel ortak kuruluşlarımızdan proje teklifleri alıyoruz. Acil durum projeleri buna bir örnektir. Bu durumda ilgili projeler için hazırlıkların yapılabilmesi için bir bütçe oluşturulur.

2.1.2 İlerleme

Darülaceze Vakfı projelerinin ne zaman ve nasıl yürütüldüğü dönemlere ve projenin niteliğine göre değişmektedir. Çok çeşitli projeler nedeniyle, belirli bir son tarih(ler)imiz yok. Prensip olarak her proje, yönetim kurulunun bu projeyi gerçekleştirmeyi kabul etmesiyle başlar. İstenilen bütçe belirlenir ve/veya toplanır toplanmaz projelerin hazırlıkları başlar. Ramazan ve Kurban döneminde acil yardım projeleri veya projeleri elbette aynı dönemde tamamlanacak. Okul projeleri gibi doğası gereği daha büyük olan veya katarakt ameliyatları gibi daha sık gerçekleştirilen projelerin somut bir son teslim tarihi yoktur.

2.1.3 Fizibilite

Kurul başvuran ortakla belirli projeleri görüşmeden önce, projelerin hedefleri, fizibilitesi ve sonuçları hakkında somut ve gerçekçi anlaşmalar yapılır. Ardından talep edilen proje kurulda görüşülerek başvuru hakkında karar verilir. Tüm süreç boyunca ilgili kurum(lar) ve ortak(lar) ile projelerin gidişatı ve oluşabilecek istisnai durumlar hakkında iletişim sürdürülür.

2.2 Değerlendirme kriterleri

Darülaceze Vakfı, amacı doğrultusunda 2 kıtaya yayılmış 5’ten fazla gelişmekte olan ülkede çeşitli projeler yürütmektedir. Darülaceze Vakfı, projeleri gerçekleştirirken düzenli olarak Hollanda kalkınma işbirliği ve dışişleri bakanlıklarının ve ilgili yardım kuruluşlarının internet sitelerini kullanmaktadır. Kuruluş, bu yöntemi projeleri için önemli bir kontrol mekanizması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca kuruluş son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle büyük bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmıştır. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sağlam bir altyapı oluşturulmuştur. Darülaceze Vakfı, bu projeleri ilgili ülkelerde gerçekleştirmek için yerel ortak kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Bu ortak kuruluşlar, ilgili ülkenin yasal çerçevelerine göre hayır kurumu statüsüne sahiptir.

3. Finansman

Darülaceze Vakfı’nın projeleri, bağışçılarımızın bağış ve bağışlarıyla finanse edilmektedir. Ayrıca organizasyon her proje için çeşitli işe alım kampanyaları yürütmektedir. Böylece halk tüm yardım projelerine bağış yapma imkanına sahip oluyor. Kuruluş genellikle aşağıdaki gruplar aracılığıyla bağış alır:

• Bireyler Kişiler aracılığıyla online veya nakit olarak kuruma yapılan bağışlardır.

• İşletmeler Kuruluşa (büyük) şirketler veya şirketler aracılığıyla yapılan bağışlardır.

• Temeller (Büyük) vakıflar aracılığıyla derneğe yapılan bağışlardır. Bu kategori altında okulları, dernekleri ve enstitüleri de isimlendirebiliriz.

4. İşbirliği

4.1 Yerel ortak kuruluşlar

2.2’de belirtildiği gibi Darülaceze Vakfı, hayır kurumu statüsüne sahip yerel ortak kuruluşlarla çalışır. Bu şekilde ortak kuruluş(lar)ımızın ve onlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti ediyoruz. Kuruluş yerel bir kuruluşla işbirliğine başlamadan önce kuruluşun güvenilirliği kontrol edilir. Bu, Darülaceze Vakfı yönetim kurulu tarafından hazırlanan güvenilirlik kriterleri ve çerçeveleri temelinde belirlenir. Kuruluşun buna uyması durumunda pilot proje ile işbirliği başlatılacaktır. Bu, boyut ve bütçe olarak küçük pilot projelerle yapılır. Bu ortak kuruluşlarla işbirliği, bir proje teklifi ile başlatılır. Bir proje önerisi ile ülkelerinin ve/veya bölgelerinin ihtiyaçlarını belirtirler. Proje önerisi Darülaceze Vakfı yönetim kurulu tarafından incelenir. Teklif onaylanır onaylanmaz onaylanan proje için banka aracılığıyla ödeme yapılır. Ardından bir Darülaceze Vakfı gönüllüsü projeyi gerçekleştirmek için ilgili ülkeye gider. Orada, sorumlu kişi gerekli belgeleri alır. Bu, bağış yapılan kişilerin faturaları ve imzalı isim listeleri ile ilgilidir. Bu belgeler, eksiksiz olup olmadığı kontrol edilmek üzere Darülaceze Vakfı ofisine teslim edilir.

4.2 Diğer ortaklar

Darülaceze Vakfı (yabancı) ülkelerdeki devlet kurumları, kuruluşlar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlarla birlikte çalışmaktadır. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılarak ayrı dernekler kurulmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar ile de işbirliği yapılmaktadır. Kuruluş, ulusal ve uluslararası fonları kullanır, fon kullanımını teşvik edici projeler başlatır ve bu tür projeleri gerçekleştiren kuruluşlara destek olur. Temsilciler Meclisi’ndeki siyasi partilerin kalkınma işbirliği portföy sahipleri ile de düzenli temas vardır. Ayrıca Hollanda’daki benzer düşüncedeki yardım kuruluşlarıyla da düzenli görüşmeler yapılıyor. Bazı durumlarda, bu gelişmekte olan ülkelerde işbirliğine yol açar. Darülaceze Vakfı, yurtdışındaki yardım projelerinin yanı sıra Hollanda’daki mültecilerin durumuyla da ilgileniyor. Bu gibi durumlarda, işbirliği ile ilgili kurumlara gerekli yardım.

5. Organizasyon

5.1 İşe Alım

Darülaceze Vakfı’nın gönüllülerden ve ücretli çalışanlardan oluşan bir kurulu var. Ayrıca, ülke genelinde çeşitli faaliyetler veya çabalar yoluyla kuruluşa bireysel olarak destek veren 500’den fazla aktif gönüllü bulunmaktadır.

5.1.1 Yönetim Kurulu

Darülaceze Vakfı’nın yönetim kurulu, kuruluşun amacı ile ilgili farklı bilgi ve uzmanlıklara sahip çok sayıda gönüllüden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna kabul ve yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılırken esas sözleşmedeki hükümler esas alınır.

5.1.2 Çalışanlar İhtiyaç olması durumunda açık pozisyon için gerekli kriterlere uygun çalışan aranır. Kuruluşun faaliyetlerinin doğası göz önüne alındığında, yönetim kurulu, yeni çalışanın tarafsızlığı, güvenilirliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirler. Bu çalışanın kuruluşun amaçlarını ve yaklaşımını benimsemesi beklenir.

5.2 Gönüllülerin seçimi

Gönüllüler derneğimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Darülaceze Vakfı’nın ülkenin dört bir yanına dağılmış 500’den fazla gönüllüsü var. Darülaceze Vakfı gönüllüsü olmak isteyenler web sitemizden online form doldurarak başvuruda bulunabilirler. Gönüllülerimizi düzenli olarak projelerimize dahil ediyor, gönüllülerimizin projeler ve derneğin diğer ilgili konuları hakkında bilgilendirildiği çalıştaylar düzenliyoruz. Gönüllülerimiz kendi bölgelerinde faaliyet göstermekte ve (sosyal medya üzerinden) derneğin projelerine ve farkındalığına katkıda bulunmaktadır. Gönüllüler seçilirken, ilgili kişinin sağlayabileceği katkı dikkate alınır. Darülaceze Vakfı’nın projeleri için fiziki çabayı, maddi kaynakları, zamanı, bilgiyi, yetenekleri ve bağlılığı ölçüt olarak kullanabiliriz.

5.3 Vakfın organizasyon şekli

Darülaceze Vakfı esas sözleşmesine göre bir genel ve bir günlük yönetim kuruluna sahiptir. Ayrıca örgütün bir gençlik kolu ve ülke geneline yayılmış 500’den fazla gönüllüsü var. Yönetmek

Darülaceze Vakfı’nın yönetim kurulu şu anda üç kişiden oluşuyor:

Başkan: Murat Bozkurt

Sekreter: Harun Atasever

Sayman: Ramazan Avuçlu

Darülaceze Vakfı, tüm projeleri kar amacı gütmeden yürütmekte ve ücretli personel çalıştırmamaktadır. Kurul, yılda en az üç kez ve arzu edilen sıklıkta toplanır. Toplantılarda yapılan işlerin tutanakları tutulmaktadır. Toplantılar ve kararlar e-posta ve WhatsApp ile de alınabilir. Dakikalar da bundan yapılır.