Water Projecten

Wij als NMD Foundation willen op korte termijn waterputten openen voor schoon drinkwater in Oeganda.

Het dorp Nampologoma ligt in het noordoosten van Oeganda. De meeste inwoners van Nampologoma leven van landbouw en veeteelt. De meeste boeren hebben heel weinig land tot hun beschikking en gebruiken de oogst allemaal voor hun eigen huishouden. Slechts enkele boeren verkopen hun groenten ook aan handelaren. Schoon drinkwater is ook niet beschikbaar in het dorp Nampologoma. De vrouwen en meisjes, wier taak het is om water voor het huishouden te halen, moeten daarvoor een lange weg afleggen. De meeste gezinnen gebruiken daarom het vervuilde water uit het riviertje dat door Nampologoma stroomt. Dit verhoogt het risico op besmetting van door water overgedragen ziekten, zoals diarree en cholera. Vooral jonge kinderen worden vaak ziek omdat ze extra vatbaar zijn.

Nieuwe watervoorziening in Nampologoma

Via dit project wordt een drinkwatervoorziening aangelegd in Nampologoma. Het water wordt vanuit schone waterbronnen in het bos bij Nampologoma naar het dorp geleid en aangesloten op dorpskranen. Tijdens de bouwperiode zullen ook trainingen worden georganiseerd voor de inwoners van Nampologoma over het beheer en onderhoud van de watervoorziening. Er wordt een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het onderhoud en twee loodgieters worden opgeleid. Door de nieuwe watervoorziening hoeven vrouwen en meisjes minder ver te lopen voor water, waardoor ze meer tijd overhouden voor werk, school of voor zichzelf. Daarnaast is de kans groot dat toegang tot schoon water de gezondheid van de bewoners verbetert en ook de kindersterfte terugdringt.

Dit project wordt uitgevoerd door de in 2005 opgerichte stichting Ugandan Recreation And Development Centre. Recreation And Development Centre richt zich op drinkwatervoorziening, milieu en kleinschalige lokale initiatieven met extra aandacht voor vrouwenemancipatie. De Nederlandse stichting “NMD Foundation” ondersteunt de projecten van het Recreatie- en Ontwikkelingscentrum vanuit Nederland zowel financieel als inhoudelijk.